Що таке елеватор і якими бувають
416554

Зважаючи на значний знос устаткування українського агропромислового комплексу, на перший план виходить технічне обслуговування промислових об’єктів і, зокрема, елеваторних комплексів.

Елеватор/елеваторний комплекс – різновид стаціонарного зерносховища, оснащеного спеціалізованим обладнанням і призначеного для зберігання/обробки зерна.
Таким чином, елеватори вирішують усі проблеми пов’язані з заготівлею, сушінням, зберіганням і транспортуванням зерна. Усі технологічні процеси елеватора автоматизовані, що виключає помилки обслуговуючого персоналу.
Елеватори бувають декількох типів, кожен з яких, у свою чергу, ділиться на підтипи.

Основні типи елеваторів

 • Хлібоприймальні/заготівельні елеватори.
  Тут зерно, що надходить від здавачів, первинно обробляється, очищується, висушується і певний час зберігається. Оскільки основну масу зерна неможливо розмістити на тривале зберігання або відправити на прийомні комбінати, то на заготівельних елеваторах зерно додатково обробляють: сушать, знезаражують, очищують від домішок. Окрім того, на елеваторах даного типу готують посівний матеріал зернових та технічних культур, а також насіння трав.
 • Базисні елеватори.
  Основними функціями базисних елеваторів є сушіння та очищення зерна. Проте, на базисні елеватори надходить зерно, яке вже первинно оброблялося.
  Основним завданням елеваторів даного типу є створення оперативного запасу зернової сировини для поточного споживання.
  Також тут формують великі партії зерна, які відповідають певним вимогам.
  Це великі, високопродуктивні елеватори великої місткості, що розміщуються на перетині транспортних магістралей.
 • Перевалочні (вузлові).
  Призначені для приймання зерна і його транспортної перевалки. В окремих випадках можуть використовуватися для приймання зерна з полів і його тривалого зберігання.
 • Фондові.
  Елеватори дуже великої місткості, призначені для тривалого зберігання (3 4 роки) стратегічного запасу державного зернового резерву підвищеної якості. Зерно з фондових елеваторів відпускається лише у виняткових випадках – при оновленні запасу або для покриття зернового дефіциту в окремих районах.
 • Виробничі.
  Будуються на території зернопереробних підприємств з метою забезпечення їх сировиною. Це можуть бути заводи з виробництва борошна, круп, комбікорму. Завдання елеваторів даного типу – забезпечення безперебійної роботи підприємств по переробці, у зв’язку з чим виробничі елеватори мають ємності відповідного обсягу та обладнання, необхідне для обробки сировини відповідно до заданої рецептури.
 • Примлимнові елеватори.
  Ці елеватори служать для підготовки продовольчих культур – пшениці, жита – до переробки на млині. Такі елеватори приймають зерно з автомобільного/залізничного транспорту.
  Окрім того, ці елеватори здійснюють сортування, сушіння та зберігання зернових партій, формуючи з них помольні фракції. Місткості ємностей такого елеватора для створення запасу має вистачити на 3 місяці безперебійної роботи борошномельного підприємства.
  Елеватор повністю автоматизований, а його управління поєднане з керуванням млиновим підприємством.
 • Елеватор для заводів з виробництва комбікорму.
  Дані елеватори обладнані пристроями для сушіння, очищення, зберігання і обробки зернових культур. Вони здійснюють прийом зернової сировини з автомобільного/залізничного транспорту. Запасів для безперебійної роботи комбікормового підприємства повинно вистачити на 3 місяці.
  Елеватор для комбікормових заводів повністю автоматизований, і його управління поєднане з пультом керування заводом.
 • Портові зерносховища.
  Високопродуктивні елеватори великої місткості призначені для прийому зерна з базисних/перевалочних елеваторів, імпортного зерна з морських суден, для відвантаження зерна на експорт, а також внутрішнім споживачам. Для ефективної роботи портового зерносховища необхідні високопродуктивні транспортні потужності.
 • Реалізаційні бази.
  Приймають зерно від хлібоздавців і забезпечують споживачів зерном, борошном, крупою, комбікормом.
 • Фермерські елеватори.
  Є частиною фермерського господарства і по ємності повинні забезпечувати зберігання річного врожаю фермера з власних полів.
  Такий елеватор приймає зерно з великовантажних автомобілів, очищує його, сушить, зберігає і відвантажує споживачам.
  Системи фермерського елеватора забезпечують якісне зберігання зернової сировини протягом 12 місяців.
 • Тимчасові елеватори-сховища.
  Мобільні сховища, термін монтажу яких не більше тижня. Сховища такого типу легко переміщувати з об’єкта на об’єкт, а їхнє обладнання дозволяє зберігати зернову сировину в кондиції не менше півроку.
  Завантаження зерна у такий елеватор проводиться через центральну завантажувальну колону або за допомогою мобільного транспортеру. Сховище накрите брезентовим покриттям і обладнано системою аерації, а його обслуговування не вимагає спеціальних машин та механізмів.

Ремонт елеваторів і ціни

Ремонт елеваторів складається з декількох видів робіт і може включати у себе фарбування фасадів, герметизацію швів і заробку тріщин.
Окрім того, важливе значення надається елеваторному обладнанню, особливо силосам, від стану яких залежить якість зерна, що зберігається.
Аби зерно залишалося кондиційним протягом усього терміну зберігання, необхідно виключити проникнення в ємності повітря і води. Тому, силос не повинен мати будь-яких дефектів.
Стан фасаду елеватора визначає стан його внутрішньої частини. Тому фасад необхідно періодично фарбувати, попередньо усунувши тріщини, утворені в процесі експлуатації елеватора.
Елеватори – великі і високі споруди, тому їхній ремонт/фарбування здійснюються за участю досвідченої команди промислових альпіністів, яка професійно виконує усі види висотних ремонтних робіт фасадів елеваторних комплексів.
Вартість робіт залежить від їхнього загального обсягу, складності та наявності додаткових послуг.