Даринок
darynok_logo

ПП «Нове Столiтrя Плюс» за час роботи з вересня 2011 р. у центрi торгiвлi «Даринок», на субпiдрядi у ПП Шутов Ю.В . , зарекомендувало себе як вiдповiдальний та надiйний партнер.

Bci монтажно/демонтажнi роботи виконуються вчасно, якiсно та на високому професiйному рiвнi з дотриманням ycix вимог технiки безпеки, враховуються всi побажання та зауваги замовника.

Промисловi альпiнiсти вiдповiдально та серйозно вiдносяться до сво’iх зобов’язань, дисциплiнованi, чемнi, мають професiйнi навики та вмiння виконання висотних робiт рiзноманiтної складностi та фаховостi .

Рекомендуемо ПП «Нове Столiтrя Плюс» як надiйноrо, вiдповiдального та професiйноrо партнера.